Bare forespørsler for Norge godtas

common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
0/4
1 til 20 21 til 199 utover 200
common.error.invalidField:This field is invalid

Felt merket med (*) er obligatoriske felt

common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
Er du?*
common.error.invalidField:This field is invalid
Jeg samtykker i at mine personlige data brukes til å motta nyhetsbrev og kommersiell reklame fra Michelin på e-post ***
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid

Felt merket med (*) er obligatoriske felt

Generelle vilkår og betingelser

**Jeg ønsker å bli kontaktet Michelin Nordic AB og deres respektive tilknyttede selskaper (heretter kalt "Michelin") i fremtiden via e-post for informasjons-, individuell rådgivnings- og/eller reklameformål, og for å motta et individuelt nyhetsbrev tilpasset. Til dette formålet gir jeg Michelin tillatelse til å bruke sporingsteknologi som sporer mottak, min e-poståpning, min nedlasting og min klikkeatferd for å opprette en personlig brukerprofil. Jeg kan når som helst trekke tilbake mitt samtykke ved å kontakte Michelin Nordic AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, Sweden or legal.general@michelin.com. Jeg finner gjeldende personvernregler hos https://www.michelin.no/personvern.

1. Ved å klikke på "Send inn" engasjerer du Michelin Nordic AB (heretter "Michelin") for å få et uforpliktende tilbud fra en egnet dekkforhandler for det utvalget av Michelin-produkter du har gjort. I denne prosessen fungerer Michelin kun som et mellomledd mellom deg og dekkforhandleren. Dekkforhandleren foreslått av Michelin er ikke bindende for deg. Du er klar over at tilbudet som gis kan endres og ikke er bindende; Mellom innhenting av det ikke-bindende tilbudet og inngåelsen av kjøpet mellom deg og den respektive dekkforhandleren, kan det forekomme avvik i de generelle kommersielle vilkårene (som pris, leveringsbetingelser osv.). Den endelige forhandlingen og avtalen om salgsvilkårene for Michelin-produktene som er inkludert i valget ditt, vil finne sted utelukkende mellom deg og den respektive dekkforhandleren.

2. Ved å klikke på "Send inn" godtar du også at Michelin kan, med det formål å behandle bestillingen - spesielt i forbindelse med innhenting av det ikke-bindende tilbudet - samle inn og behandle opplysningene du har oppgitt i forbindelse med valget du har gjort, og spesielt videreformidle dem til dekkforhandleren som forbereder det ikke-bindende tilbudet; Avhengig av oppføringene dine, kan disse inntastede dataene være personopplysninger i betydningen av gjeldende databeskyttelseslover.

3. Michelins ansvar innenfor rammen av denne oppdraget er utelukket, unntatt i tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet. Dette gjelder også ved bruk av agenter for Michelin. Michelin er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader, slik som tap av fortjeneste.

4. Generelle betingelser for levering av produkter til kunder fra Michelin Nordic AB (MNAB) i sin nåværende versjon skal gjelde. Disse er tilgjengelige hos https://www.michelin.no/generellebetingelser.

5. Michelin Nordic AB samler inn og behandler personopplysninger for å behandle bestillingen du legger. Personopplysningene som samles inn og behandles for dette formålet vil bli lagret i minst 12 måneder. Dette inkluderer ikke data som er lagret utover denne perioden som bevis innenfor rammen av lovbestemte oppbevaringsperioder.

Bruken av opplysningene er forbeholdt Michelin-ansatte og/eller tjenesteleverandører som har kontrakt med Michelin. En av disse tjenesteleverandørene er basert i USA. For å kunne garantere tilstrekkelig sikkerhet med hensyn til databeskyttelse, er standard databeskyttelsesklausuler utstedt av EU-kommisjonen blitt avtalt. Du kan få mer informasjon om dette fra vårt personvernombud. Du har rett til innsyn, retting, innvendinger, begrensning av behandling og sletting av dataene om deg, og du kan be om overførbarhet av dataene dine.

Du kan benytte deg av klageretten på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+