JURIDISK INFORMASJON

Denne nettsiden er publisert av Michelin Nordic AB, org.nr. 556025-5266, box 47 175, 100 74 Stockholm.

Vennligst les igjennom denne informasjonen før du benytter deg av denne nettsiden. Ved å benytte deg av nettsiden aksepterer du disse vilkårene, samt øvrige vilkår og erklæringer som er publisert på nettsiden.

Michelin Nordic og Norsk Michelin Gummi tilhører the Michelin Group. Selskapene under the Michelin Group er selvstendige juridiske personer. Heretter vil bruken av ”Michelin”, ”Gruppen”, ”Michelingruppen” og ”oss” bli brukt som synonymer for Michelin Nordic, Norsk Michelin Gummi eller selskapene i the Michelin Group.

Artikkel 1.    FORMÅL

Formålet med denne informasjonen er å fastsette de vilkår som gjelder når Michelin publiserer reklame, informasjon og annet innhold på dette nettstedet og de betingelser som gjelder når du besøker og bruker nettstedet. All bruk av nettstedet skal gjøres i henhold til denne juridiske informasjonen og Michelin forbeholder seg retten til når som helst å forandre og oppdatere informasjonen. Ved å benytte deg av nettsiden aksepterer du brukervilkårene for nettstedet. Dersom du ikke ønsker å akseptere vilkårene, vennligst avstå fra å bruke nettstedet.

Artikkel 2.    ADGANG TIL NETTSIDENE

Michelin gjør sitt ytterste for å opprettholde adgangen til nettsidene, men gir ingen garanti for dette. I forbindelse med vedlikehold, oppdatering og av andre tekniske og juridiske årsaker, kan adgangen til nettsidene blir begrenset eller til og med bli avbrutt. Michelin kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for slike avbrudd eller for de konsekvenser som dette kan medføre for deg.

Ved å benytte deg av nettstedet forplikter du deg til å besøke nettstedet på en lovlig måte. Dette gjelder særlig ved bruk av de interaktive tjenestene og e-handelsportalen.

Artikkel 3.    IMMATERIELLE RETTIGHETER

Innholdet på nettstedet (som blant annet omfatter informasjon, tekster, diagrammer, data, bilder, modeller, filmer og lydklipp og annet materiale) er beskyttet av opphavsrett og/eller andre immaterielle rettigheter. Innholdet tilhører den ansvarlige utgiver. Det er forbudt helt eller delvis å kopiere, reprodusere, presentere, benytte, tilpasse, endre, oversette eller distribuere innholdet, uansett om det tilhører Michelin eller en tredjepart som har gitt Michelin rettighetene, og uansett måten det skjer på. I Artikkel 4 nedenfor fremgår hvilke unntak som finnes vedrørende bruken av de nettopp beskrevne immaterielle rettigheter. Innholdet på disse nettsidene kan forandres uten forutgående informasjon og publiseres uten noen form for garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, og vil aldri gi rett til kompensasjon. Nettstedets innhold er beskyttet gjennom opphavsrett © 1997-2010 Michelin eller deres samarbeidspartneres opphavsrett. Logo er et registrert varemerke.

Artikkel 4.    BRUK AV INNHOLD

Endringer av innholdet eller utnyttelse av dette til andre formål enn det som er tillatt er ulovlig og regnes som et brudd på Michelin eller tredjeparts eiendomsrett.

Innenfor de grenser som angis nedenfor gir Michelin deg rett til å laste ned og distribuere innholdet:
(i) hvis det finnes en nedlastningsfunksjon
(ii) til ikke kommersielle formål
(iii) i god tro og
(iv) hvis informasjonen om eiendomsretten ikke endres og publiseringsdatoen på nettstedet vises i innholdet.

Denne rettigheten kan under ingen omstendighet forstås som et varemerke- eller en logolisens.

Artikkel 5.    E-POST

For å ta kontakt med Michelin via e-post må du fylle ut e-postskjemaet som finnes på nettsiden. Michelins svar på en e-post eller tilgang til nettsidene og innholdet på disse kan ikke oppfattes som, og utgjør heller ikke bevis for, at en annonse-, reklame- eller markedsføringsaktivitet gjennomføres i det land der internettbrukeren befinner seg.

Artikkel 6.    BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Michelin behandler dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernerklæring som er publisert på denne nettsiden.

For nærmere informasjon om hvordan Michelin anvender cookies (informasjonskapsler) vises det til Michelins Cookie Policy som også er publisert på denne nettsiden.

På våre nettsider kan det forekomme linker til andre nettsider. Vi vil informere deg om at Michelin ikke sprer dine personopplysninger til disse nettsidene. Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at når du forlater våre nettsider kan du komme til steder som har andre rutiner for beskyttelse av personopplysninger. Michelin har ingen kontroll over eller ansvar for dette.

Artikkel 7.    GARANTI OG ANSVAR

Michelin forbeholder seg retten til når som helst, og uten forutgående varsel, å endre, korrigere, avbryte og/eller ta bort innhold eller adgang til nettsidene. Michelin kan ikke holdes ansvarlig dersom ditt IT-utstyr angripes av datavirus. Du er selv ansvarlig for å ta alle nødvendige forholdsregler for å beskytte ditt eget utstyr.

Tips og råd som publiseres på nettstedet har til formål å gi generell veiledning og er kun ment til informasjonsformål. Michelin forsøker å holde informasjonen oppdatert og nøyaktig, men kan ikke garantere at dette alltid oppnås. Michelin kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller andre skader som kan oppstå som følge av at du stoler på informasjonen, og vi anbefaler at du søker faglig råd hos en forhandler.

Michelin, deres ansatte, deres leverandører eller partnere som nevnes på nettsidene kan under ingen omstendigheter holdes erstatningsrettslig ansvarlig for uforutsette eller påregnelige tap, enten direkte eller indirekte, av noe slag, eller for økonomisk eller kommersielt tap som oppstår som følge av bruk av nettsidene eller den informasjon som er innhentet på nettsidene.

Nettsidene kan inneholde enkle linker eller dyplinker til Michelins eller tredjeparts nettsider. Michelin har ingen kontroll over disse nettsidene og har derfor heller intet ansvar når det gjelder deres tilgjengelighet, relevans, anvendelighet, innhold, reklame, produkter og/eller tjenester. Michelin er derfor ikke på noen måte ansvarlig for direkte eller indirekte tap som kan oppstå i forbindelse med din adgang til eller bruk av tredjeparts nettsider eller på grunn av at nettsidene ikke respekterer gjeldende lover og regler.

Artikkel 8.   JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOVER

Alle tvister vedrørende Michelins nettsider eller denne juridiske informasjonen, skal føres i Oslo Tingrett. Tvister skal avgjøres og tolkes i samsvar med norsk lov uten å ta hensyn til annen lovgivning. Den som benytter disse nettsidene samtykker uttrykkelig til at denne klausul gjelder. Hvis noen vilkår i denne juridiske informasjon viser seg å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan anvendes av noen grunn, er det kun disse som faller bort, de øvrige vilkårene vil fortsatt være gjeldende.


Ansvarlig for nettstedet: Peyman Sabet, Konsernsjef

Michelin Nordic AB
Box 47 175
100 74 STOCKHOLM

 

Hosted by:
Microsoft Ireland Operations Ltd.

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

Artikkel 9. Google OVERSETTER ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne tjenesten kan inneholde oversettelser utført av google, eller du kan ha valgt å anvende Google for å oversette hele eller deler av nettstedet. Google fraskriver seg alt ansvar forbundet med oversettelsene. Det gjelder ingen garanti for at oversettelsene er presise og korrekte. Innhold kan være feilaktig oversatt på grunn av begrensninger i oversettelsesprogrammet.

Den offisielle teksten er den norske versjonen av nettstedet. Om du har noen spørsmål vedrørende påliteligheten til informasjonen på det oversatte nettstedet, kan du kontakte oss via e-post eller besøke den norske versjonen, som er den offisielle versjonen av nettstedet.

Takk for at du besøker vårt nettsted.

Disse generelle vilkårene ble sist endret 13.05.2019 og gjelder inntil videre

 

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+