why michelin

Bærekraftige transportløsninger med Michelin

Vi tilby alle bedriftskundene en bedre måte å gjøre fremskritt på

Abstract science. Hand holding brain digital network and light bulb inside on networking connection in the city background. Idea and imagination. Creative and inspiration. Innovation technology

DARK picture innovation why michelin

Abstract science. Hand holding brain digital network and light bulb inside on networking connection in the city background. Idea and imagination. Creative and inspiration. Innovation technology

Innovasjon er sentralt for vårt formål, og Michelin-gruppen bruker all sin kunnskap for å sikre langsiktighet, sikkerhet og mobilitet slik at alle bedriftskunder kan velge, uten kompromisser, fra et utvalg av dekk utformet med de høyeste ytelsesstandardene, bygget for å vare. Michelin-gruppen samarbeider med deg for å hjelpe bedriften din til å yte mer, takket være sterke, pålitelige flerbruksdekk som leverer lang kjørelengde og får tiden du er på veien til å vare. Michelin gir deg også muligheten til å velge hva som oppfyller din bedrifts økonomiske behov, og en unik måte å oppnå sparing av drivstoff på.

Å velge Michelin betyr også å benytte et fullstendig utvalg av premium-tjenester for å forbedre din bedrifts produktivitet og ytelse: trykkadministrasjon, vedlikeholds- og støtteløsninger, for ikke å nevne ny og tilkoblet utvikling innen dekkteknologi.

Enten du er operatør, flåteleder, HGV, buss- eller anleggssjåfør, og enten du jobber innen gods- eller persontransport, landbruk, gruvedrift, steinbruddsadministrasjon eller et annet industriyrke, kan du benytte fordelene med Michelins innovative tjenester: effektive verktøy for å hjelpe deg med dine daglige bedriftsaktiviteter, spare tid samt optimalisere og holde bedre oversikt over din organisasjons kostnader samtidig som du også gjør driften tryggere.

Miljøet er i dag en sak som opptar oss alle, og er et viktig fokusområde for forbedring. I mange år har Michelin-gruppen jobbet dag etter dag med å redusere sitt miljøavtrykk så mye som mulig. Våre team samarbeider hver dag med bønder for å utvikle teknologier som er mer jord- og gårdsvennlige.


Vi hjelper transportører med å kutte deres CO2-utslipp og forbruk av drivstoff med dekk med lav rullemotstand. Vi designer dekk som yter langsiktig slik at de kan brukes til den juridiske slitasjegrensen* er nådd og deretter regummiert: en av de viktigste måtene som gruppen sikrer at færre ressurser forbrukes på. En ny måte å oppnå bærekraftig mobilitet på.

*spesifikk for hver sektor og hvert land

image1

MICHELIN TIRE MONITORING DIGITAL INSPECTION

Edito image sustainable Help and Advice

Gi din bedrift drakraft, evnen til å holde kjøretøyene dine tilgjengelige under alle omstendigheter og værforhold. Styrken ligger i varig produktivitet og ytelse.

Å velge Michelin betyr å velge sikkerhet og ro i sjelen.

Hvordan kan transport gjøres mer bærekraftig?
Environmental Product Declaration (EPD): en milepæl mot målene våre for 2050

Hva er MICHELIN sine mål?

«MICHELIN har konstant drevet med innovasjon for å forbedre mobiliteten for mennesker og varer i mer enn et århundre. MICHELIN er overbevist om at mobilitet, som er avgjørende for menneskelig utvikling, også kan være forenlig med respekt for planeten, så vi veileder og støtter profesjonelle i transportsektoren med overgangen til renere transport. I morgen vil alt hos MICHELIN være bærekraftig»

Florent MENEGAUX, CEO MICHELIN

objectives for 2050 en

Hvordan forplikter MICHELIN seg gjennom EPD?

I 2021 var MICHELIN den første produsenten som kommuniserte åpent om miljøpåvirkningen av produktene sine.

Uansett formålet eller operasjonene til transportflåten, iverksetter Michelin handlinger: Fem dekk fra de tre lastebilseriene fra MICHELIN er allerede registrert i EPD-registeret.

epd logotype basic cmyk byline

Hva er EPD?

En miljøprodukterklæring – i samsvar med ISO1425-2010-standardene – er et uavhengig verifisert og registrert dokument som gir transparent, sammenlignbar informasjon om produkters miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen.

Bevis og Demonstrasjon

Michelin sin tilnærmingen til bærekraftig mobilitet kan sees og kontrolleres overalt, i alle situasjoner. Ved å jobbe for lang levetid når det gjelder robusthet, dekkstammemotstand og langvarig grep selv med slitte dekk, bidrar Michelin til en bærekraftig mobilitet som gir mening for lommeboken din, og også for planeten.

Siden handling er sterkere enn ord, ønsker vi å bevise viljen vi har til å bidra aktivt til en mer bærekraftig transport. For deg, i dine aktiviteter, hva det enn er, uansett hva slags kjøretøy du bruker i virksomheten din, uansett hvilken vei du kjører videre på. I mai og juni 2021 ledet Michelin forskjellige demonstrasjoner under tilsyn av DEKRA, for å få en upartisk og faktabasert analyse. Vi ønsket å bevise at kompromisser ikke var nødvendig: det er helt klart mulig å kombinere økonomi og miljø.

MICHELIN - Sustainable Mobility 2021 - Consumption demo - EN

Drivstofforbruk, demo

Drivstoffutgiftene er en stor del av kostnadene dine. Ved å regummiere dekkene fra MICHELIN kan du forlenge levetiden og øke tidsperioden der rullemotstanden er lavest. Ta en titt på demoen utført med MICHELIN X LINE ENERGY, som allerede er anerkjent for sin innvirkning på lavt drivstofforbruk (klassifisert A på europeisk merking). Oppdag hvordan regummiering kan bidra til at du kan gå enda lenger. Du vil redusere dekkforbruket ditt (og også råstoffutvinningen) og oppnå besparelser i drivstoffbudsjettet ditt.

Sidegrep, demo

MICHELIN dekk er laget for å kunne brukes opp til den lovlige grensen. Siden lang levetid bare er det første skrittet, vil MICHELIN også gi deg høy ytelse, selv med slitte dekk. Ta en titt på resultatene av sammenligningen, under DEKRA sitt tilsyn. Grep som varer med MICHELIN X MULTI vil støtte deg, i dine regionale og allsidige aktiviteter.

MICHELIN - Sustainable Mobility 2021 - Lateral grip demo - EN
MICHELIN - Sustainable Mobility 2021 - Tread agression demo - EN

Slitebane-aggresjon, demo

Du kan dra nytte av bærekraftig mobilitet med MICHELIN, selv under tøffe forhold. På en byggeplass, stol på solid slitebanemønsteret, med en dekkstamme laget for å kunne regummieres. Regummierte gruppeløsninger fra Michelin viser utmerket ytelse gjennom hele levetiden. MICHELIN sine robuste slitebaner er laget for bruk gjennom hele levetiden, enten de er nye eller regummierte. Se demoen vår som viser at dekkene dine kan brukes til siste slutt.
Ved å gjøre det vil du begrense innkjøpene dine og spare penger, noe som er bra for lommeboken. Ved å produsere færre dekk henter vi ut mindre råmateriale, noe som er bedre for planeten.

Sideveggsmotstand, demo

Bymiljøet kan være svært alvorlig for varebiler. Kjøretøy som stadig kommer i kontakt med fortauskanter. Du vil ikke måtte bytte dekk tidlig på grunn av skader når slitebanemønsteret på dekkene dine fortsatt er bra. Med sidevegg-beskyttelsen har demoen vi laget på Ladoux Track Center (Frankrike) av MICHELIN Agilis CrossClimate vist høy motstand. Ved å begrense faren på veien og tidlig utskifting, jobber du både for lommeboken din og for planeten.

MICHELIN - Sustainable Mobility 2021 - Sidewall resistance demo - EN

NO michelin logo no

Michelin-gruppen

I tillegg til dekk, en gruppe med ekspertise innen mange områder.

michelin i norway

Michelin i Norge

Michelins avtrykk i Norge.

JURIDISKE OMTALELSER

GHG (klimagass) Definisjon av protokollen
(1) OMFANG 1 Direkte klimagassutslipp fra kilder som tilhører eller kontrolleres av selskapet, enten kildene er faste eller mobile
OMFANG 2 Klimagassutslipp fra produksjon av innkjøpt elektrisitet, damp og oppvarming/kjøling som benyttes av selskapet.

(2) OMFANG 3 Utslipp generert av selskapets virksomhet, men hvis kilder verken innehas eller kontrolleres av selskapet. Disse aktivitetene er organisert i 15 kategorier, hvorav åtte representerer oppstrøms verdikjeden og sju nedstrøms verdikjeden.

(3) GHG En klimagass (GHG) som absorberer og sender ut strålingsenergi i det termiske infrarøde området, og genererer drivhuseffekten. CO2 er en klimagass.

(4) Science Based Targets-initiativet (SBTi): Science Based Targets-initiativet (SBTi) er en ledende uavhengig internasjonal organisasjon som oppfordrer deltakende selskaper til å sette mål for reduksjon av klimagassutslipp (GHG). SBTi-partnere: United Nations Global Compact (UNGC) | Carbon Disclosure Project (CDP) | World Resources Institute (WRI) | WWF (Verdens naturfond).

(5) Michelins forpliktelse til netto-null klimagassutslipp* etter SBTis netto-null klimagassutslipp for bedrifter* betyr å redusere CO2-utslipp fra egen drift og i verdikjeden med 90 % samt forberede seg på langsiktig og permanent karbonfangst og lagring av et CO2-volum tilsvarende restutslippene hvert år.

* Målet til Michelin er å oppnå netto-null klimagassutslipp innen 2050 for omfangene 1, 2 og 3 der førsteprioriteten er å redusere utslipp fra alle produksjonsfasiliteter og transport samt råmaterialer og andre deler av leverandørkjeden. I juli 2021 ble Michelin med i kampanjen «Race to Zero» og forpliktet seg til å støtte den internasjonale sammenslutningen Science Based Targets initiative (SBTi), United Nations Global Compact og We Mean Business for å sette seg kortsiktige (mellom 2024–2034) og langsiktige (mellom 2035–2050) reduksjonsmål for alle de tre omfangene, med unntak av bruksfasen, samt nøytralisere restutslipp hvert år for å oppnå netto-null klimagassutslipp innen 2050. De 3 omfangene er beskrevet i GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol – se https://ghgprotocol.org/).

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+